Om oss

Uppsala Motorsportunion, som bildades den 9 december 1976, är ett samarbetsorgan för de lokala motororganisationerna och klubbarna inom Uppsala Kommun som bedriver verksamhet inom motorsportområdet Rörken utanför Uppsala. Medlemskapet i Unionen förenklar och förbättrar också kontakterna mellan medlemsklubbarna och andra organisationer/ myndigheter.

Unionens styrelse består av ett Verkställande utskott (ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare) samt representanter från medlemsklubbarna.

Klubbarnas representanter bildar respektive verksamhetsutskott.

Uppsala Motorsportunion tog under 1994 över driften av motorsportanläggningen Rörken och har ett samarbetsavtal med Uppsala Kommun om drift och skötsel av anläggningen.

Unionen har för närvarande drifts- och skötselavtal med Uppsala MK som ansvarar för verksamheten vid motocross- och enduroområdet och Rasbo MK som ansvarar för verksamheten vid kartingbanan.