UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

MEDLEMMARNA


För närvarande har Unionen 6 st medlemsklubbar anslutna med totalt ca 3000 medlemmar. Inom parentes anges den verk-samhet som klubbarna bedriver på Rörken. För mer detaljerade uppgifter om respektive klubb, finns uppgifter på respektive medlemsklubbs hemsida.

FMCK Uppsala
(enduro)

Rasbo Motorklubb
(enduro, karting, motocross, radiostyrd bilsport)

SMK Uppsala
(enduro, offroad bil, karting, motocross)

Uppsala Motorcykelklubb
(enduro, motocross)

Uppsala Motorklubb
(enduro, motocross)

Östra Aros Motorcykelklubb
(trafiksäkerhet med standard-mc)

Medlemsklubbarna som bedriver tävlingsverksamhet är anslutna till Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO) och/eller Svenska Bilsportförbundet (SBF).
 

 

 

KONTAKT


FMCK Uppsala
LSS Friv. Sekt by 98
Box 645
751 27 Uppsala
E-post: info@fmckuppsala.se
Hemsida: www.fmckuppsala.se
Lokal: Unionshuset, Rörken

Rasbo MK
Rasbo Gåvsta
755 96 UPPSALA
E-post: rasbomk@rasbomk.se
Hemsida: www.rasbomk.se
Lokal: Gåvsta, Rasbo

SMK Uppsala
Bergsbrunnagatan 4
753 23 UPPSALA
E-post: kansli@smkuppsala.com
Hemsida: www.smkuppsala.com
Lokal: Bergsbrunnagatan 4

Uppsala MCK
Box 151
751 04 UPPSALA
Hemsida www.uppsalamck.se
Lokal: Svartbäcksgatan 50A

Uppsala Motorklubb
Vaksala Norrhagen
755 94 UPPSALA
E-post: web@uppsalamk.se
Hemsida: www.uppsalamk.se
Lokal: Vaksala

Östra Aros MCK
Stångby 1
755 94 UPPSALA
E-post: info@oamck.se
Hemsida: www.oamck.se
Lokal: Stångby