UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  - SMC Uppsala län

Producerad av
Graphica 2009

VERKSAMHETSOMRÅDEN


Verksamheten inom Unionen är fördelad i utskott som är kopplade till den bana eller område där verksamheten bedrivs.

Hur många personer (tränande, tävlande, funktionärer samt publik) som besöker Rörken årligen finns ingen uppgift om men det är mångdubbelt fler än klubbarnas medlemsantal.