UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Funbo MS  -  Rasbo MK
SMK Uppsala  -  Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

MOTOCROSS


Motocrossutskottet samordnar verksamheten på en av landets numera främsta motocrossbanor. Banan, som under hösten/vintern 2003 med mycket stort frivilligarbete genomgått en större ombyggnad, är 1744 m och en av Sveriges få elbelysta banor. Därmed kan den användas under största delen av året.

Förutom träning och tävling, pågår sedan många år en omfattande verksamhet i motocross-skolan för barn och ungdom.

Unionen har fn ett drifts- och skötselavtal med Uppsala MK som har ansvar för verksamheten vid området för motocross. Se vidare Uppsala MK's hemsida

Kontaktman för motocross är Mikael Aresved, motocross@rorken.se
 

 

 


Banskiss över crossbaneområdet