UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

RADIOSTYRD BILSPORT


Under 2010 började en grupp att bygga en speciell kuperad bana för radiostyrda terrängbilar, i nära anslutning till kartingområdet.

Numera finns en bra förarplatå under tak med bra utsikt över banan.

Öppet för träning: Lör 10.00-14.00

Aktuell information finns på www.rasbomk.se

Kontaktman för Radiostyrd bilsport saknas för närvarande, radiostyrd@rorken.se