UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

TRAFIKSÄKERHET


Sedan 2019 så sker alla Trafikverkets manöverprov för MC på trafiksäkerhetsbanan bredvid kartingbanan vid Rörken.

Många trafikskolor använder också trafik-säkerhetsbanan för att träna sina elever

Privatpersoner som vill träna på trafik-säkerhetsbanan kan också hyra den, kontakta karting@rorken.se.

Trafiksäkerhetskurser med standardmotor-cyklar (Knix) sker på kartingbanan hela sommaren. Där kan man på ett säkert sätt och under ordnade former träna broms- och kurvteknik. Se Gat-MC-kurser.

Rasbo MK ansvarar för kartingbanan och dess omgivningar, kontaktman för trafiksäkerhetsbanan är Olle Wadestig karting@rorken.se

Banan används även ibland för ”avrostnings-kurser” för både Polisen och civila motorcyklister.

 

 


Banskiss över kartingområdet, trafiksäkerhetsbanan syns inte på bilden men ligger till höger om karting-banan på denna bild. Innan man kommer fram till kartingbanan.