UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

ENDURO

Enduroutskottet har hand om den tränings- och tävlingsslinga som finns runt Rörkenområdet. En del av denna slinga användes vid VM-deltävlingen i enduro sommaren 1994 och hösten 2006 när SMK Uppsala arrangerade Novemberkåsan i Uppsalaområdet. Slingan används årligen i enduroserien Östra Open samt Karlströms Cup och har gjort så i många år.

För att få träna på enduroslingan, krävs giltig licens hos Svemo och sedan antingen lösa ett dagkort eller ett årskort inkl medlemskap hos Uppsala MK. För att få köpa ett årskort så krävs det att tävlingslicensen är hos Uppsala MK. Medlemmar i unionsklubbar har rätt att inneha tävlingslicens i sin egen klubb och ändå köpa årskort.

Alla måste skriva in sig i avsedda datorer i Uppsala MK´s servering innan träning påbörjas och även skriva ut sig efter avslutad träning som en säkerhetsåtgärd. Se till att ha med licensnummer. Träningsväst skall alltid användas och den hämtas ut i samband med inskrivningen i serveringen hos Uppsala MK.

Allmänna öppettider för träning: Tisdag och torsdag 18-21 samt lördag 10-14 om spåret är i körbart skick. Aktuell information finns på Uppsala MK:s hemsida

Planerade tävlingar finns i tävlingskalendern.

Kontaktman för enduro är Robert Ånstrand och Johan Eriksson, enduro@rorken.se

Övrig aktuell info om enduro kan finnas på Rasbo MK, SMK Uppsala, Uppsala MCK och Uppsala MK's respektive hemsida.
 

 

 


Bild från Novemberkåsan 2006.