UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Funbo MS  -  Rasbo MK
SMK Uppsala  -  Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

UTHYRNING OCH EVENT


Sedan 2013 är det Uppsala Gokart & Event AB "Rörken Gokart" som sköter hyrkartverksamheten vid Rörken.

Mer detaljer på www.rorkengokart.se

Öppet för bokning: Vardagar 10-18,
Lördagar 14-18 och Söndagar 14-18.

Kontaktman är Martin Hübinette,
tel 018- 24 18 00 och 0705-10 41 47