UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

UTHYRNING OCH EVENT

Uthyrning av gokarts se Hyrkart.

Uthyrning av motocrossbana och intilliggande mark (parkering etc) sköts av Uppsala MK.

Kontakt: motocross@rorken.se

Uthyrning av kartingbanan och intilliggande mark (parkering, grusplan & trafikövningsplatsen) sköts av Rasbo MK.

Kontakt: karting@rorken.se

Uthyrning av övrig mark eller större event kontakta styrelsen.

Kontakt: info@rorken.se