UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

KARTING


Kartingutskottet organiserar verksamheten på och kring gokartbanan. Den 880 m långa banan som ligger längst in i området omasfalterades och breddades 2020. Där finns speakertorn, omklädningsrum och servering.

Tävlingar i år: Se tävlingskalendern.

Öppet för träning: Varje snö- och tävlingsfri tisdag, torsdag (18-21) och lördag(10-14) under april-oktober.

Kontaktman för karting är Olle Wadestig karting@rorken.se

Övrig info kan finnas på Rasbo MK:s hemsida.
 

 

 


Banskiss över kartingområdet