UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

ADRESSUPPGIFTER


Uppsala Motorsportunion
Postadress:
Stångby 1, 755 94 UPPSALA
Besöksadress: Rörken Motorstadion, ca 10 km NÖ om Uppsala efter väg 288 (Östhammarsvägen)

Mailadress:
Bankgiro:

Organisationsnummer:

info@rorken.se
278-3983
817603-2707
Mailadress till kontakt för respektive verksamhetsgren finns under Verksamhet.
 
 

 

STYRELSEN


Ordförande:
Martin Jansson      ordforande@rorken.se

Vice ordf:
Olle Wadestig  viceordforande@rorken.se

Kassör:
Anders Hjelm
kassor@rorken.se

Sekreterare:
Andreas Eriksson sekreterare@rorken.se


 

 

 

 

 


 

Dessutom ingår representanter från medlemsklubbarna.